A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іллінівська громада
Донецька область, Костянтинівський район

Довідка до проекту рішення Іллінівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків»

Довідка до  проекту рішення Іллінівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків»

Іллінівська сільська рада утворена 10 січня 2017 року. Тому місцеві податки і збори  розраховуються та зараховуються до бюджету сільської ради згідно положень Податкового кодексу України без врахування вимог статті  7, статті 8, статті 10, пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України. Таким чином, керуючись статтею 26, частинами 1-3 статті 59, статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами) та у відповідності до статті 7, пункту 8.3, статті 8, статті 10, пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-V1 (зі змінами) на території Іллінівської сільської ради необхідно встановити місцеві податки:

 Податок на майно, який включає:  

       -  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

       - плату за землю ( земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності);

       - транспортний податок;

        Єдиний податок.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Відповідно до підпункту 266.5.1.пункту 266.5. статті 266 Податкового кодексу України ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування, Іллінівська сільська рада встановила ставку 0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Пільги із сплати податку визначені згідно пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. Додатково встановлені пільги фізичним особам із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для господарських (присадибних) будівель.

 

 

2016 рік

Очікувано у 2017 році

Очікувано у 2018 році

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості, чол.

16

22

22

сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості, тис.грн.

41,5

60,4

87,8

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості, чол..

15

15

15

сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості, тис.грн

134,2

264,8

363,5

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості, чол

1

8

15

сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості, тис.грн

8,8

71,0

133,2

 

      Складові земельного податку, а саме: платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк сплати податку визначені у відповідності до статей 269, 270, 271, 283, 284, 286, 287 Податкового кодексу України.

Платниками податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі

Об'єктами оподаткування є:

 - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 - земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є:

  - нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

  - площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період  перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

       Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлені статтями 281, 282 Податкового кодексу України.

        Розмір земельного податку обчислюється відповідно до ставок земельного податку та визначених пільг щодо сплати земельного податку, встановлених рішенням сільської ради.

          Складові  орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, а саме: платники, об’єкт оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк сплати та порядок її зарахування до місцевого бюджету визначено у відповідності до статті 288 Податкового кодексу України. 

         Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється договором оренди землі.

 

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грв. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року) Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

Платники єдиного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, порядок та строки сплати податку визначаються відповідно до статей 291, 292ı, 294, 295  Податкового кодексу України.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи патників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

         У відповідності до статті 293 Податкового кодексу України встановлюються  фіксовані ставки єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць:

         - для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

(1624 грн. * 10%=162,40грн.)

 

         -  для  другої групи платників єдиного податку    - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. (3200 грн. * 10%=320грн.)

Відповідно до пунктів 293.3. Податкового кодексу України відсоткова ставка єдиного податку для платників  третьої групи визначається:

3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість

5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

Ставка єдиного податку відповідно до пункту 293.4. статті 293 Податкового кодексу України встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

- до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

- до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

- до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

- до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

- до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України відповідно.

 

2016 рік

Очікування в 2017 році

Очікування в 2018 році

Кількість ФЛП – платників єдиного податку, чол

320

250

320

Сума надходження тис.грн.

801,4

1400,0

1792,0

 

 Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок визначається у відповідності до пункту 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.    

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення  Іллінівської сільської ради:

«Про встановлення місцевих податків і зборів»

  

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

 

        Іллінівська сільська рада як об’єднана  територіальна громада утворена  10.01.2017 року. Керуючись статтею 26, частинами 1-3 статті 59, статтею 73 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами) та згідно пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-1V сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

За своїми ознаками проект рішення Іллінівської сільської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів» належить до кола регуляторних актів, оскільки регулює відносини, що виникають у сфері справляння місцевих  податків і зборів, які є складовою частиною бюджету Іллінівської сільської ради, встановлює перелік місцевих податків і зборів та ставки, які будуть діяти з 01.01.2018 року   на території сільської ради.

З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Іллінівської сільської ради розроблений фінансовим та юридичним відділами сільської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення. 

 

2.Цілі державного регулювання.

 

Встановлення місцевих податків і зборів та їх ставок, які набувають чинності з 01.01.2018 року розраховані в межах граничних розмірів, передбачених Податковим Кодексом України.

Запропонований акт регулюватиме адміністративні відносини між регуляторним органом, в особі Іллінівської сільської ради, органом Державної фіскальної служби та суб’єктами господарювання.

Проект рішення не поширює свою силу прямо на інших жителів Іллінівської сільської ради.

 

 3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

 

Відносини, що вини­кають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України.

Статтею. 12 Податкового кодексу України передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території, в межах визначених повноважень, приймають сільські, селищні, міські ради.

Статтею 10 визначено  перелік податків і зборі, що відноситься до обов’язкових місцевих податків та зборів. Елементи місцевих податків і зборів , визначені в пункті 7.1 статті 7, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно Податковим кодексом України.

У разі, якщо рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, які є обов’язковими не прийнято, такі податки та збори справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів приведе до втрат доходів бюджету сільської ради.

Альтернативні способи запровадження місцевих податків і зборів на території Іллінівської сільської ради, крім вищезазначених, відсутні.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

 

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування податку на нерухоме майно є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Ставка податку Іллінівською сільською радою встановлюється у розмірі 0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Пільги із сплати податку визначені згідно пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. Додатково встановлені пільги фізичним особам із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для господарських (присадибних) будівель.

      Складові земельного податку, а саме.

Платниками податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі

Об'єктами оподаткування є:

 - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 - земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є:

  - нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

  - площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період  перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

          Складові  орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, а саме: платники, об’єкт оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк сплати та порядок її зарахування до місцевого бюджету визначено у відповідності до статті 288 Податкового кодексу України. 

         Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється договором оренди землі.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грв. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті

Платники єдиного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, порядок та строки сплати податку визначаються відповідно до статей 291, 292ı, 294, 295  Податкового кодексу України.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи патників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

         У відповідності до статті 293 Податкового кодексу України встановлюються  фіксовані ставки єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць:

         - для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

(1624 грн. * 10%=162,40грн.)

         -  для  другої групи платників єдиного податку    - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. (3200 грн. * 10%=320грн.)

Відповідно до пунктів 293.3. Податкового кодексу України відсоткова ставка єдиного податку для платників  третьої групи визначається:

3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість

5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

 Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок визначається у відповідності до пункту 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.   

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

 

Передбачається, що суб’єкти підприємницької діяльності – платники місцевих податків і зборів, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення забезпечується наступними ресурсами:

Базою оподаткування податку на нерухоме майно є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Відповідно до підпункту 266.5.1.пункту 266.5. статті 266 Податкового кодексу України ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування Ставка податку Іллінівською сільською радою встановлюється у розмірі ставку 0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

      Складові земельного податку, визначені у відповідності до статей 269, 270, 271, 283, 284, 286, 287 Податкового кодексу України.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

       Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлені статтями 281, 282 Податкового кодексу України.

        Розмір земельного податку обчислюється відповідно до ставок земельного податку та визначених пільг щодо сплати земельного податку, встановлених рішенням сільської ради.

          Складові  орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, а саме: платники, об’єкт оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк сплати та порядок її зарахування до місцевого бюджету визначено у відповідності до статті 288 Податкового кодексу України. 

         Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється договором оренди землі, але не вище 12 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи. які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грв. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.

 

Пунктом 293.2. статты 293 Податкового кодексу України (зі змінами) визначено граничні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць та встановлення вищезазначених сільською радою:

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи патників єдиного податку.

         Згідно  статті 293 Податкового кодексу України встановлюються  фіксовані ставки єдиного з розрахунку на календарний місяць:

        1. для першої групи– 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

(1624 грн. * 10%=162,40грн.)

         2. для  другої групи - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. (3200 грн. * 10%=320грн.)

         3. для платників  третьої групи визначається:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

Ставка єдиного податку відповідно до пункту 293.4. статті 293 Податкового кодексу України встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

- до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

- до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

- до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

- до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

- до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України відповідно.

 Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок визначається у відповідності до пункту 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.   

 

6. Очікуванні результати прийняття акта.

 

Впровадження в дію проекту рішення тягне за собою наступні вигоди та витрати:

 Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 Юридичні особи,

Фізичні особи – підприємці,

Фізичні особи

Встановлення місцевих податків і зборів та їх  ставок, офіційне оприлюднення регуляторного акту, забезпечить прозорий механізм справляння встановлених податків і зборів. Вирішення соціальних питань шляхом оподаткування коштовних об’єктів нерухомості та транспортних заходів.

 Можливе здійснення господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування зі ставками місцевих податків і зборів

Сплата податку у встановленому обсязі

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до бюджету від запровадженого податку

Витрати на розповсюдження та тиражування прийнятого рішення

Органи фіскальної служби

Застосування ставок місцевих податків і зборів в процесі нарахування

Витрати на здійснення змін в електронній базі оподаткування

 

 7. Визначення показників результативності акта.

 

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників податків;

- обсяг надходжень податків до місцевого бюджету .

 

2016 рік

Очікувано у 2017 році

Очікувано у 2018 році

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості, чол.

16

22

22

сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості, тис.грн.

 

41,5

 

60,4

 

87,8

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості, чол..

15

15

15

сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості, тис.грн

134,2

264,8

363,5

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості, чол

1

8

15

сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості, тис.грн

8,8

71,0

133,2

 

 

2016 рік

Очікування в 2017 році

Очікування в 2018 році

Кількість ФЛП – платників єдиного податку, чол

320

250

320

Сума надходження тис.грн.

801,4

1400,0

1792,0

 

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 

Для проведення відстеження результативності будуть використані статистичні дані, отримані від Костянтинівської ОДПІ у Донецькій області ДФС України   та з інших офіційних джерел.

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.

 

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються на протязі одного місяця з моменту оприлюднення на адресу:
- Іллінівська сільська рада
85143, Донецька область, Костянтинівській район, с.Іллінівка, вул. Адміністративна,42/3, та на е-maіl: 41073075@mail.gov.ua , т.062722-10-50.

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь