Іллінівська сільська територіальна громада
Донецька область, Краматорський район

Проект рішення Іллінівської сільської ради «Про встановлення ставок податку за землю»та аналіз його регуляторного впливу

Дата: 01.06.2017 11:11
Кількість переглядів: 970

 

Іллінівська сільська рада Костянтинівського району Донецької області  повідомляє про оприлюднення  проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок податку за землю» та відповідний аналіз регуляторного впливу.

 Строк  приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі: за адресою с.Іллінівка вул.Адміністративна 42/3 Костянтинівський район, Донецька область, електронна пошта 41073075@mail.gov.ua

 

 

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

ІЛЛІНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ

Донецької області

 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

Від    ______________2017 року № _____

Село Іллінівка

 

Про  встановленя ставок  податку

за землю

            

     Керуючись статею 26, частинами 1-3 статті 59, статтею 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року № 280/97-ВР ( зі змінами),

відповідно до статті 12, статей 269-288 Податкового  Кодексу  України від 02.12.2010 року № 2755-V1 (зі змінами) Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” від 11.09.203№ 1160-ІV(зі змінами), Іллінівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити Положення про встановлення ставок земельного податку на території Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області.

 

2.Положення  про встановлення ставок земельного податку на території Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області оприлюднити  в газеті “Знамя індустрії” або на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет та на стендах оголошень населених пунктів сільської ради.

 

3.Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(Літвіненко)

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.О.Маринич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення ставок земельного податку  на території

Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області

1. Загальні положення

1.1.Це Положення про встановлення ставок земельного податку на території Іллінівської сільської ради в межах та за межами населеного пункту (далі – Положення) визначає порядок справляння земельного податку, розробленого на основі Закону України від 21.05.1997 №280-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та Податкового кодексу України від 02.12.2010р.№2755-VI (зі змінами та доповненнями).

1.2.Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є:

1) власники земельних ділянок;

2) землекористувачі.

 

2.2 Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою I розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3. Обєкти оподаткування земельним податком

3.1.Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

 

4. База оподаткування земельним податком

4.1.Базою оподаткування земельним податком є:

1)нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,  визначеного відповідно до порядку, встановленого ст.271 Податкового Кодексу;

2) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

5. Ставки земельного податку за земельні ділянки

 

5.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено встановлюються в розмірі:

-за земельні ділянки під житловим фондом в межах граничних норм, передбачених Земельним Кодексом України, для фізичних осіб- 0,03%

-за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту- 0,3%

-за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту- 0,5%

-за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності) в межах населених пунктів - 10%;

-за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності) за межами населених пунктів - 3%;

-за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання  державної та комунальної форм власності - 1%

-за земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту - 0,75%

 

 

 

5.2.Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються в розмірі:

-за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства- 0,3% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

-за земельні ділянки для сільськогосподарських угідь :

-рілля-0,75%

-пасовища-0,75%

-сіножаті-0,75%

-багаторічні насадження -0,3% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

-за земельні ділянки сільськогосподарського призначення: під господарськими будівлями та дворами- 1%

 

- за земельні ділянки для земель водного фонду - у розмірі  1,5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

- за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання -  5%  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

6.Податкові пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

та порядок їх застосування

6.1.Від сплати земельного податку звільняються:

  1. інваліди першої і другої групи;
  2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  3. пенсіонери (за віком);
  4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

     Чорнобильської катастрофи.

6.2.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб встановлюється пунктом 6.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

1) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах – не більш як 0,25 гектара, у селищах- не більш як 0,15 га;

3) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

4) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

6.3.Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.4.Якщо фізична особа, визначена у пункті 6.1 цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

7.Податкові пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

та порядок їх застосування

 

7.1 Від сплати податку звільняються:

1)санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2)громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

3)бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

4)дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5)державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6)державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7)органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

8)дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

9)заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

 

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1 Не сплачується податок за:

1)землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

2)земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

3)землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

-паралельні об’їзді дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

-майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

4)земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5)земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

6) земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод) згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

7) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

9.Особливості оподаткування платою за землю

9.1.Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території сільської ради в межах та за межами населених пунктів.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня, що передує звітному, подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу,що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни. 

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини,податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

10.Податковий період для плати за землю

10.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

11.Порядок обчислення плати за землю  та подання звітності

11.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.3 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4 За нововідведені земельні ділянки або новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючим органом, які надсилають(вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

    Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

   У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 

11.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

             1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі,або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

             2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

             3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля,що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.7 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 7.1 розділу 7 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2 Облік фізичних осіб-платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.3 Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю,щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4 Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового зобов’язання-рішення.

 

12.6.Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  Кодексу.

12.7 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.8 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі,що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.9 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

13. Індексація нормативної грошової оцінки земель  

13.1 Для визначення розміру податку використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

13.2 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, передбаченою Податковим кодексом України.

14. Контроль

14.1. Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування податку до місцевого бюджету сільської ради покладається на контролюючий орган, за дотриманням вимог цього Положення – на постійну комісію з питань плануванню, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.           

 

Сільський голова                                                                                               В.О.Маринич          

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Іллінівської сільської ради

,,Про затвердження ставок  податку за землю”

Регуляторний орган:Іллінівська сільська рада Костянтинівського району Донецької област.

Розробник: відділ земельних відносин Іллінівської сільської ради .

Контактний телефон: (06272)21050.

Аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.

Мета: Ефективне використання всіх категорій земель, що забезпечує надходження до бюджету, рівномірне навантаження на платників податку, виходячи з економіко-планувальної зони, визначеної технічною документацією з нормативної грошової оцінки.

Обґрунтування: Згідно із статтею 83 Земельного кодексу України землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. У комунальній власності перебувають: а) усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності; б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування.

Відповідно до статті 274 Податкового кодексу України встановлено, що ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної ігрошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

При визначенні розміру плати за землю в основу бралось максимальне наповнення бюджету, але при цьому пропонується щоб сума податку була економічно обґрунтованою і прийнятною для землевласників та землекористувачів, враховуючи факт застосування існуючої нормативної грошової оцінки відповідно до Технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області, розроблених Державним підприємством”Центр Державного Земельного Кадастру”Донецької регіональної філії .

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України основними критеріями визначення плати за землю взято:

1.Згідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України до яких належить й плата за землю.

2.У відповідності до статті 271 Податкового кодексу України Базою оподаткування є: нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3. Відповідно до статті 274 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

В зв’язку із значною індексацією нормативної грошової оцінки та зміною формули розрахунку щорічного розміру індексації (стаття 289 Податкового кодексу України) за 2014-2015 рік. В 2016 році були прийняті ставки земельного податку в більшості випадків на їх рівні, що були визначені у Податковому кодексі України до внесення до нього змін з 01.01.2015 року. Платники земельного податку за рахунок індексації нормативної грошової оцінки на 24,9% за 2014 рік та 43,3% за 2015 рік значно збільшили свої відрахування.

Для продовження застосування рівномірного навантаження у 2018 році на платників земельного податку, з врахуванням значної індексації нормативної грошової оцінки, в Іллінівській сільській раді   запропоновано прийняти, згідно Положення про встановлення ставок земельного податку на території Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області ставки на сплату земельного податку та залишити розподіл таких платників на певні групи, які були визначені у відповідності до груп платників земельного податку.

Мета та завдання регулювання

Мета регулювання – це встановлення ставок плати за землю, який належить до місцевих податків за земельні ділянки державної ,комунальної та приватної власності на території Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області відповідно до вимог законодавства України.

Завданням проекту регуляторного акта є встановлення оптимальних розмірів ставок земельного податку відповідно до цільового призначення з врахуванням існуючої економічної ситуації у населених пунктах вцілому.

Альтернативи

1.Підвищення розміру ставок плати за землю для певних землекористувачів та зменшення їх для більш незахищених землекористувачів.

 Збільшення ставок земельного податку плати призведе до збільшення заборгованості та до закриття підприємств, зокрема промислових, а зменшення ставок для комунальних, державних підприємств, а також підприємств промисловості дозволить зберегти роботи таких підприємств.

Альтернатива 1

неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).  

Альтернатива 2

прийняття Іллінівською сільською радою рішення “Про затвердження ставок земельного податку ”, встановлення ставок земельного податку    у відповідність з чинним законодавством.

Альтернатива 3

Прийняття максимальних ставок податку

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Зменшення надходжень до місцевого бюджету.

Альтернатива 2

1. Зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою села, потреб громади села, фінансування місцевих програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

2. Прозорість і гласність у процесі формування розміру  плати за землю підвищить імідж місцевої влади.

3. Врахування змін у чинному законодавстві у сфері земельних відносин та оподаткування. Дотримання чинного законодавства.

1.Адміністрування регуляторного акту, складання додаткових угод

2. Контроль за виконанням вимог регуляторного акту.

Альтернатива 3

1.Відсутність надходжень через фінансову неможливість оплати учасниками регуляторного процесу.

2.Накопичення заборгованості по платежу.

3. Соціальна невдоволеність місцевою владою.

Збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Оцінка впливу на сферу дії громадян

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Зменшення оподаткування

Відсутність коштів на благоустрій території

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади села за рахунок збільшення надходжень до бюджету.

Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку.

 

 

Альтернатива 3

Збільшення оподаткування .

Витрати пов’язані зі сплатою  податку за земельні ділянки.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Зменшення оподаткування

Відсутні

Альтернатива 2

1.Активізація суб’єктів господарювання, стимулювання ефективності використання земельного фонду.

2.Забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між сільською радою та суб’єктами господарської діяльності

Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку

Альтернатива 3

Збільшення надходжень від сплати податку на соціальні потреби громади.

Витрати пов’язані зі сплатою податку за земельної ділянки.

 

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства та зменшенню надходжень до бюджету. Прийняття другої  альтернативи дасть можливість досягти цілей державного регулювання в найкоротший термін на виконання законодавчих норм.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення

Рейтинг результативності  (досягнення цілей при вирішенні проблеми)

Бал результативності (за

4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

порушення діючого законодав- ства, зменшення надходжень до місцевого бюджету.

 

Альтернатива 2

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті у повній мірі (проблема більше існувати не буде: виконання вимог законодавства та збільшення надходжень до бюджету).

Альтернатива 3

2

Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними).

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи із рейтингу

Альтернатива 1

Зменшення оподаткування

Зменшення надходження до бюджету

Порушення вимог діючого законодавства

 

 

 

становить низький рейтинг даної альтернативи.

Альтернатива 2

Відповідність вимогам чинного законодавства, збільшення надходжень до бюджету

Сплата земельного податку

Прийняття даної  альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми в найбільш короткий термін, з найменшими витратами

Альтернатива 3

Збільшення оподаткування

Часткова сплата податку за земельні ділянки

 

Відсутність взаємодії  влади з учасниками регуляторного процесу.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи із рейтингу

Альтернатива 1

Зменшення оподаткування

Зменшення надходження до бюджету

Порушення вимог діючого законодавства становить низький рейтинг даної альтернативи.

Альтернатива 2

Відповідність вимогам чинного законодавства, збільшення надходжень до бюджету

Сплата земельного податку

Прийняття даної  альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми в найбільш короткий термін, з найменшими витратами

Альтернатива 3

Збільшення оподаткування

Часткова сплата податку за земельні ділянки

 

Відсутність взаємодії  влади з учасниками регуляторного процесу.

 

Аналіз доцільності прийняття рішення

Впровадження регулювання організаційних відносин, пов‘язаних з оподаткуванням земельних

ділянок, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності шляхом прийняття

вищезазначеного рішення надає можливість:

- наповнення бюджету сільської ради;

- встановлення оптимальних розмірів ставок земельного податку з врахуванням існуючої ситуації;

- збереження обсягу видатків для забезпечення життєдіяльності сільської ради;

- здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від плати за землю при формуванні

бюджету сільської ради.

Прогноз впливу на бізнес-середовище та корупцію

Цей документ не створює умови для індивідуального підходу або окремого способу розрахунку плати за користування землею, адже визначає лише загальні категорії й види земельних ділянок без

конкретизації певних ділянок. Встановлено порядок, який усуває волю або бажання службовців

прийняти рішення щодо встановлення річної орендної плати, перекладаючи рішення на

колегіальний представницький орган влади. Документ не створює умов або обставин для

корупційних дій.

                                      Індикатори ефективності

Цільова група:

Платники земельного податку - власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі (крім орендарів).

Показники ефективності:

1. Надходження від плати за землю в межах існуючої економічної ситуації в країні.

2. Загальна площа земельних ділянок, наданих в користування та переданих у власність.

 

Заходи відстеження результативності:

 Показник №1: Застосування ставок податку у відповідністі до чинного законодавства та

з врахуванням існуючої нормативної грошової оцінки.

 Показник №2 Збільшення надходжень до сільського бюджету від сплати плати за землю.

 

Термін проведення повторного дослідження: через 6 місяців та через 1 рік після набрання

чинності цим регуляторним актом.

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

-збільшення реальних доходів сільського бюджетів та вдосконалення економічних відносин

в населених пунктах з врахуванням збільшеної нормативної грошової оцінки відповідно до

 розробленої технічної документації. Стабільний реальний доход  сільського бюджету зумовить

 зростання економічної активності в населених пунктах.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта оцінюється як достатні.

Характеристика механізму компенсації можливої шкоди в разі настання очікуваних наслідків

дії акта.

Дія акта зумовлює зменшення обігових коштів суб’єктів господарювання. Можливе зростання

заборгованості з плати за землю.

Періодичність здійснення контролю та нагляду за додержанням вимог акта: згідно з

планами контрольної роботи державного податкового органу Костянтинівської ОДПІ та відділу економіки та фінансового аналізу.

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта із застосуванням

методу аналізу вигод та витрат.

У зв’язку з прийняттям регуляторного акта очікується стабілізація надходжень до місцевого

бюджету у 2018 році і її збільшення за рахунок індексації нормативної грошової оцінки за 2019 рік

Строк дії регуляторного акта обмежений 2018 роком, якщо інше не буде передбачено законом.

Визначення прогнозних значень показників результативності регуляторного

акта та відстеження результативності регуляторного акта.

Іллінівська сільська рада приймає даний регуляторний акт, з метою приведення у відповідність

визначення розміру ставок плати за користування землею на территорії Іллінівської сільської

ради у відповідності з положенням статті 271 Податкового кодексу України та з метою економічної

обґрунтованості розміру податку, що належить до місцевих.

 

Механізм та заходи, які забезпечать розвязання визначеної проблеми

            Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися

 шляхом прийняття рішення Іллінівської сільської ради “Про встановлення ставок земельного

 податку”.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження зазначеного регуляторного

акту:

-отримати пропозиції від фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб щодо встановлення ставок

земельного податку;

-провести моніторинг ставок оподаткування в селах Костянтинівського району Донецької області;

-підготувати відповідний проект рішення та винесення його на розгляд сесії сільської ради;

-провести аналіз витрат та вигод від прийняття даного рішення;

-проінформувати фізичних осіб про вимоги прийнятого регуляторного акту;

-підготувати звіт.

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Згідно ст. 285 Податкового Кодексу України  дане рішення діє один бюджетний період,,

базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Строк дії

регуляторного акта з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.                

 

Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

1.Розмір надходжень до сільського бюджету, пов’язаних з дією акту оціночно становитиме

1141тис. грн.;

2.Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія

 запропонованого регуляторного акту: юридичні особи- 140 осіб,  фізичні особи –

5600осіб.

3.Рівень проінформованості платників податку з основних положень регуляторного

акту – високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на

сайті Іллінівської сільської ради та ознайомлення з положеннями цього акту всіх

суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб при зверненні до сільської ради,

а також шляхом публікацій відповідних повідомлень про підготовку та прийняття

регуляторних актів в газеті “ Знамя індустрії”.

 

 

 

Начальник відділу земельних відносин

Іллінівської сільської 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь