Іллінівська сільська територіальна громада
Донецька область, Краматорський район

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг

Рішення виконкому №97 від 28.05.2021 "Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, що надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Іллінівської сільської ради"

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

№ 02-01 Реєстрація місця проживання/ перебування особи

№ 02-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи
№ 02-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання
№ 02-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання
№ 02-05 Реєстрація місця перебування особи
№ 02-06 Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо ), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно- територіальному устрої
№ 02-07 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
№ 02-08 Видача довідки про фактичне місце проживання
№ 02-09 Видача довідки про відсутність зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх осіб у житловому приміщенні/будинку
№ 02-10 Видача довідки про те, що місце проживання було зареєстроване на території Іллінівської сільської ради
№ 02-11 Видача довідки про реєстрацію місця проживання померлого у тому числі всіх проживаючих разом їз померлим на день його смерті за ціно адресою
№ 02-12 Видача довідки про останнє місце реєстрації померлого
№ 02-13 Видача виписки з погосподарської книги
№ 02-14 Видача довідки з місця реєстрації та про наявність пічного опалення в будинку/або кухонного вогнища на твердому паливі громадян, які зареєстровані в населених пунктах Іллінівської сільської Ради
№ 02-15 Видача довідки про склад сім’ї призовника
№ 03-01 Посвідченнязаповіту (крім секретного)
№ 03-02 Скасуваннязаповіту (крім секретного)
№ 03-03 Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документа
№ 03-04 3асвідчення вірності копії (фотокопії*) документа і виписки з документа
№ 03-05 3асвідчення справжності підпису на документах
№ 03-06 Посвілчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених крім довіреностей на право розпоряджання нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами
№ 04-15 Видача рішення про передачу у власність, надання у користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності
№ 04-16 Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
№ 04-17 Видача згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
№ 04-18 Видача рішення про припинення права постійного користування на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови користувача на користь територіальної громади або держави
№ 04-19 Видача дозволу на купівлю-продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення (не на конкурентних засадах), на якій розташовані об’єкти нерухомого майна
№ 04-20 Видача дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частннн земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту
№ 04-21 Видача рішень щоло права користування ч у ж о ю земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) стосовно земель комунальної власності
№ 04-22 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, постійне користування, оренду та відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється
№ 04-23 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
№ 04-24 Видача рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, користування, оренду та цільове призначення якої змінюється
№ 04-25 Видача дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок
№ 04-26 Видача рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок
№ 04-27 Видача дозволу на продовження договору оренди на земельну ділянку, внесення змін до договору оренди землі
№ 04-28 Видача рішення про припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря
№ 04-29 Видача рішення про затвердження технічної документації із землеустрою з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з бонітування грунтів, з економічної оцінки земель
№ 04-30 Видача довідки про наявність (користування) у фізичної особи земельних ділянок, земельної частки (паю). Форма З ДФ
№ 04-31 Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві (ОСГ)
№ 08-01 Надання довідки про розмір заробітної плати
№ 08-02 Надання довідки про стаж роботи
№ 08-03 Надання копій (витягу з) рішень виконавчого комітету Іллінівської сільської ради
№ 08-04 Надання копій (витягу з) розпоряджень сільського голови
№ 08-05 Надання копій (витягу з) рішень Іллінівської сільської ради
№ 08-07 Повідомна реєстрація колективних договорів

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

№ 02-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи
№ 02-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання
№ 02-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання
№ 02-05 Реєстрація місця перебування особи
№ 02-06 Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо ), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої
№ 02-07 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
№ 02-08 Видача довідки про фактичне місце проживання
№ 02-09 Видача довідки про відсутність зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх осіб у житловому приміщенні/будинку
№ 02-10 Видача довідки про те, що місце проживання було зареєстроване на території Іллінівської сільської ради
№ 02-11 Видача довідки про реєстрацію місця проживання померлого у тому числі всіх проживаючих разом із померлим на день його смерті за ціно адресою
№ 02-12 Видача довідки про останнє місце реєстрації померлого
№ 02-13 Видача виписки з погосподарської книги
№ 02-14 Видача довідки з місця реєстрації та про наявність пічного опалення в будинку/або кухонного вогнища на твердому паливі громадян, які зареєстровані в населених пунктах Іллінівської сільської Ради
№ 02-15 Видача довідки про склад сім’ї призовника
№ 03-01 Посвідченнязаповіту (крім секретного)
№ 03-02 Скасуваннязаповіту (крім секретного)
№ 03-03 Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документа
№ 03-04 3асвідчення вірності копії (фотокопії*) документа і виписки з документа
№ 03-05 3асвідчення справжності підпису на документах
№03-06 Посвілчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених крім довіреностей на право розпоряджання нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами
№ 04-15 Видача рішення про передачу у власність, надання у користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності
№ 04-16 Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
№ 04-17 Видача згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
№ 04-18 Видача рішення про припинення права постійного користування на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови користувача на користь територіальної громади або держави
№04-19 Видача дозволу на купівлю-продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення (не на конкурентних засадах), на якій розташовані об’єкти нерухомого майна
№ 04-20 Видача дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частннн земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту
№ 04-21 Видача рішень щоло права користування ч у ж о ю земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) стосовно земель комунальної власності
№ 04-22 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, постійне користування, оренду та відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється
№ 04-23 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
№ 04-24 Видача рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, користування, оренду та цільове призначення якої змінюється
№ 04-25 Видача дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок
№ 04-26 Видача рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок
№ 04-27 Видача дозволу на продовження договору оренди на земельну ділянку, внесення змін до договору оренди землі
№ 04-28 Видача рішення про припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря
№ 04-29 Видача рішення про затвердження технічної документації із землеустрою з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з бонітування грунтів, з економічної оцінки земель
№ 04-30 Видача довідки про наявність (користування) у фізичної особи земельних ділянок, земельної частки (паю). Форма З ДФ
№ 04-31 Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві (ОСГ)
№ 08-01 Надання довідки про розмір заробітної плати
№ 08-02 Надання довідки про стаж роботи
№ 08-03 Надання копій (витягу з) рішень виконавчого комітету Іллінівської сільської ради
№ 08-04 Надання копій (витягу з) розпоряджень сільського голови
№ 08-05 Надання копій (витягу з) рішень Іллінівської сільської ради
№ 08-07 Повідомна реєстрація колективних договорів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь