Іллінівська сільська територіальна громада
Донецька область, Краматорський район

Інформація щодо стану виконання бюджету Іллінівської сільської ради за перше півріччя 2018 року

Доходна частина загального фонду бюджету Іллінівської сільської ради за 1 півріччя 2018 року до річного плану виконана на 53,8відс., до затверджених планових призначень звітного періоду – на 111,4відс. При уточненому плані доходів на звітний період в сумі 20076,9тис.грн., отримано 22357,4тис.грн.., тобто понадпланові надходження склало у сумі 2280,5тис.грн., перевиконання -11,4відс.

           Рівень надходження доходів до уточненого плану звітного періоду по видам податків і зборів складає:

- податок на доходи фізичних осіб                     -  118,0відс.,

- внутрішні податки на товари та послуги           - 170,0відс.,

    в тому числі:

- акцизний податок на паливо вироблене

    на території України                                        – 204,6відс.,

 - акцизний податок на паливо ввезене

    на території України                                        – 171,7відс.,

- місцеві податки і збори                                      - 89,7відс.,

в тому числі:   

- податок на майно                                                - 97,1відс.,                        

-   єдиний податок                                                 - 84,8відс.,   

-   неподаткові надходження                                 -147,7відс.

При цьому значне відставання від планових показників по наступним платежам:

    - плата за землю з фізичних осіб                           -     30,7відс.,

    - єдиний податок з сільгоспвиробників                -     80,0відс.

       

         Крім того, станом на 01.07.2018 в бюджет сільської ради за платниками податків обліковується заборгованість до загального фонду місцевого бюджету у сумі 573,7тис.грн., що на 88,1тис.грн. більше у порівнянні з 1 кварталом поточного року. Заборгованість по єдиному податку – 59,8тис.грн., по платі за майно – 471,3тис.грн., з них плата за землю – 467,2тис.грн. Найбільша заборгованість по платі за землю обліковується за  ТДВ "ОП "ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ" – 364,8тис.грн.

 

З метою  збільшення рівня надходження податків і зборів до бюджету сільської ради, необхідно посилити роботу з юридичними та фізичними особами щодо повноти сплати заборгованості по платежам в бюджет у взаємодії з органами ДФС. З метою недопущення подальшого зростання заборгованості сільським   старостам у підконтрольних селах провести роботу з фізичними особами   щодо погашення протермінованої заборгованості та сплати поточних платежів по платі за землю, єдиному податку та іншим місцевим податкам і зборам.

        За інформацією Костянтинівської ОДПІ сформовані списки в розрізі населених пунктів, платників та видів податків для відпрацювання боржників. З метою збільшення рівня доходної частини бюджету сільським старостам, згідно цих списків, необхідно провести роботу по якісному відпрацюванню кожного боржника.

 По спеціальному фонду за 1 півріччя 2018 року надійшло 1694,3тис.грн., з них екологічний податок – 203,7тис.грн., неподаткові надходження – 1490,6тис.грн. Рівень виконання річних планових призначень, складає 183,3відс. Понад плану надійшло 825,8тис.грн. Найбільша сума доходів надійшла  від відшкодування втрат земель  сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1460,4тис.грн. або 86,2відс. від загальної суми надходжень. Загальна податкова заборгованість до спеціального фонду станом на 01.07.2018 складає 734,3тис.грн. по екологічному податку, з них за ПАТ "ЦЗФ "ДЗЕРЖИНСЬКА" – 653,4тис.грн. та за ТДВ "ОП "ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ"-80,3тис.грн

 

Видатки

 

            Обсяг видатків загального фонду бюджету сільської ради за 1 півріччя 2018 року складає 36595,9тис.грн., що на 8820,5тис.грн. менше від уточнених планових призначень. Рівень виконання видаткової частини за звітний період склав 80,6відс. На протязі січня-червня планові асигнування збільшені на 10848,4тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, який утворився станом на 01.01.2018 року.

          Касові видатки по спеціальному фонду місцевого бюджету склали1687,1тис.грн., що до плану звітного періоду складає всього 6,64відс., залишок не використаних асигнувань склав 25724,9тис.грн.

           На утриманні бюджету Іллінівської сільської ради знаходиться 8 дошкільних закладів, в яких 10 груп. Чисельність дітей за списком складає – 147., але фактично щоденно відвідують, в середньому, 43 дитини, тобто всього 29,2відс. від спискової чисельності.  Розрахункова кількість діто-днів повинна складати 18522, фактична кількість діто-днів – 5454. Кількість ставок ДНЗ, які утримуються за рахунок бюджету сільської ради, складає 68,5, в тому числі: педагогічних працівників дошкільних закладів складає – 24,5, інших працівників –44,0 ставок. На утримання закладів дошкільної освіти у 1 півріччі 2018 року по загальному фонду витрачено 2863,8тис.грн. або 64,1відс до уточнених планових призначень, з них на виплату заробітної плати 2132,9 тис.грн., на продукти харчування – 137,0тис.грн., на енергоносії –472,1тис.грн.

          На протязі звітного періоду планові призначення на утримання установ дошкільної освіти збільшилися  на 195,3тис.грн за рахунок направлення вільного залишку на поточний ремонт ДНЗ с. Яблунівка, с Іллінівка. При середньообласних витратах утримання 1 дитини на день в сільській місцевості в сумі 127,0грн., по громаді фактично витрачається понад 447,5грн. Тобто, має місце неефективне використання бюджетних коштів, що призводить до невиправданих втрат місцевого бюджету. Крім того, здійснюються витрати на капітальні ремонти ЗДО сіл Зоря, Старомиколаївка, Іллінівка, Яблунівка. За 1 півріччя сума капітальних видатків по дошкільним установам склала 626,2тис.грн.

          У комунальній власності Іллінівської сільської ради знаходиться 8 шкільних закладів , з них 3 навчально – виховних комплекси, в яких 41 клас та 3 групи для дітей дошкільного віку. На утримання шкіл та НВК у 1 півріччі 2018 року по загальному фонду витрачено 14254,8тис.грн. або 83,5відс. до уточнених планових призначень, з них на виплату заробітної плати 11761,9тис.грн., на продукти харчування – 581,2тис.грн., на енергоносії – 1576,4тис.грн. У звітному періоді планові призначення  на поточне утримання шкіл та НВК збільшені на 810,8тис.грн. за рахунок вільного залишку на проведення поточних ремонтів, протипожежних заходів та інші поточні потреби. Чисельність дітей дошкільного віку - 69, шкільного віку – 867. Кількість ставок педагогічних працівників   складає – 168,5, інших працівників – 86,0 ставок.

         Здійснюються заходи по оптимізації мережі шкіл щодо реорганізації 3 ЗОШ в філії опорної школи, що має економічний ефект в сумі 934,7тис.грн. На капітальні видатки передбачено 1733,4тис.грн., касові видатки складають 50,0тис.грн. або 2,9відс., капітальні ремонти та реконструкції ЗОШ здійснюються як за рахунок власних коштів так і залучених з державного та обласних бюджетів.

           На інші заклади та заходи по галузі «Освіта», а саме утримання методичного кабінету, логопедичного пункту, господарчої групи, програми «Шкільний автобус», заходів по курсовій перепідготовці кадрів витрачено 821,1тис.грн., в тому числі на заробітну плату 9 штатних одиниць – 293,0тис.грн.

             Штатна чисельність працівників сільської ради згідно затвердженої структури складає -   84 одиниць, з них 59 – посадові особи місцевого самоврядування та 25 – інший персонал. Фактично кількість займаних штатних одиниць 74,75. Фонд оплати труда (2111) затверджено у сумі 4759,8тис.грн., використано за звітний період 4621,8тис.грн., тобто 97,1відс. На поточне утримання сільської ради витрачено 1302,8тис.грн. з них на енергоносії -  303,0тис.грн. За 1 півріччя 2018 року економія бюджетних коштів загального фонду на утримання сільської ради склала 626,3тис.грн.  На  придбання обладнання в звітному періоді за рахунок бюджету розвитку використано 675,0тис.грн.

           На видатки по фінансуванню соціальних програм у 1 півріччі поточного року передбачено 1101,8тис.грн., касові видатки склали 430,5тис.грн. або 39,1відс.  Низький рівень виконання видатків обумовлений відсутністю звернень у звітному періоді громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за виплатою допомоги на оздоровлення, економією по заробітній платі по територіальному центру обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування, відсутністю центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, утворення якого планувалося у березні поточного року.  На виплату  одноразової допомоги соціально незахищеним  верствам населення витрачено 51,1тис.грн., соціальною допомогою забезпечені всі громадяни, які звернулися до сільської ради у 1 півріччі поточного року.

            У комунальній власності Іллінівської сільської ради знаходиться 11 бібліотечних  закладів із штатною чисельністю – 6,25 ставок. На утримання бібліотек направлено  215,5тис.грн. або 69,5відс. до планових призначень звітного періоду. На протязі звітного періоду обсяг бюджетних асигнувань збільшився на 35,8тис.грн. за рахунок вільного залишку. Фактичні витрати в перерахунку на одиницю книговидачі складає  8,93грн.  при плановому розрахунку 7,26грн. на 1 книговидачу.

            У комунальній власності Іллінівської сільської ради також знаходиться 13 клубних закладів, з них  10 клубів та 3 центри культури і дозвілля із штатною чисельністю – 26,0 ставок, На утримання клубних закладів  у звітному періоді  спрямовано 1118,0тис.грн. або 72,0відс. до планових призначень звітного періоду.   Фактичні витрати на одного мешканця громади за 1 півріччя  поточного року склали 110,7грн. У порівнянні з видатками попереднього звітного періоду видатки на 1 мешканця громади по утриманню клубних закладів зменшились на 93,9грн. Потреби установ культури забезпечуються у повному обсязі з бюджетних коштів, але призначення установ культури – це отримання додаткових, не бюджетних коштів, для забезпечення повноцінного функціонування. Тому, організація та надання платних культурних послуг – є головною метою, досягнення якої поліпшить не тільки якість роботи культурних закладів, а і підвищить рівень заробітної плати працівників.

             З початку поточного року на утриманні бюджету сільської ради знаходиться дитячо – юнацька спортивна школа, спискова кількість вихованців – 180. За 1 півріччя поточного року видатки склали 187,5тис.грн. рівень виконання планових призначень складає 63,8відс.

              На житлово – комунальне господарство за звітний період видатки склали 720,05тис.грн., що склало 45,6відс. до уточнених планових призначень. З них, на благоустрій території громади  у звітному періоді поточного року використано 668,8тис.грн., або 56,5відс. до планових призначень звітного періоду.

           Здійснений ремонт житла для дитини – сироти Соломко Яни на суму 39,4тис.грн., на забезпечення збору та вивезення сміття видатки склали 11,87тис.грн. На протязі звітного періоду обсяг бюджетних асигнувань збільшився на 964,1тис.грн. за рахунок вільного залишку коштів та перерозподілу асигнувань.

              З метою забезпечення безпеки населення громади на території громади здійснює діяльність місцева пожежна охорона, штатна чисельність складає 17 одиниць. За 1 півріччя поточного року видатки склали 646,78тис.грн. рівень виконання планових призначень складає 60,6відс. За рахунок вільного залишку коштів виділено 529,0тис.грн. на завершувальні роботи по Будинку безпеки.

            Крім того, за рахунок вільного залишку коштів затверджені асигнування в сумі 8557,043тис.грн. для забезпечення виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів соціально-культурної сфери, благоустрою та інфраструктури населених пунктів громади.

            За 1 півріччя поточного року   профінансований бюджет розвитку громади в сумі 1687,13тис.грн. на придбання обладнання та здійснення реконструкції та капітальних ремонтів дитячих садків с. Іллінівка, Яблунівка, Зоря, Старомиколаївка – 626,2тис.грн., капітальні видатки з благоустрою сіл та селищ громади 102,74тис.грн. 

             Бюджет громади у звітному періоді поточного року передав в інші бюджети у вигляді міжбюджетних трансфертів 8291,891тис.грн., з них до державного бюджету 1554,6тис.грн., до бюджету м. Костянтинівка – 2956,0тис.грн., до районного бюджету 3781,291тис.грн. на утримання установ первинної медицини та відділів РДА, яким делеговані власні повноваження громади.

              

 

Заступник сільського голови -

начальник фінансового відділу                                                  Н.В.Лебедева

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь